Regulamin konkursu

 

Uwaga! Z przyczyn epidemiologicznych poniższy Regulamin konkursu zostaje zastąpiony Aneksem do Regulaminu konkursu

 1. Organizatorami Konkursu są Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
 2. Patronat nad Konkursem sprawuje Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Celem konkursu jest:
  • wyłonienie najlepszych młodych instrumentalistów
  • podnoszenie poziomu kształcenia w zakresie gry na waltorni
  • konfrontacja osiągnięć uczniów i studentów
  • dokonanie przeglądu poziomu nauczania
  • wzajemna wymiana doświadczeń uczestników Konkursu i ich pedagogów
 4. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci i absolwenci Akademii Muzycznych.
 5. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
  • młodzieżowej –wyłącznie uczniowie szkół muzycznych II st. (z wyłączeniem osób posiadających już status studenta)
  • otwartej- studenci AM oraz absolwenci do lat 30
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch etapach dla kat. młodzieżowej, natomiast w trzech etapach dla kat. otwartej, z udziałem publiczności.
  Kolejność w jakiej uczestnicy będą występowali zostanie ustalona drogą losowania przed rozpoczęciem Konkursu.
 7. Wszystkie przesłuchania będą otwarte dla publiczności.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania archiwalnych nagrań przesłuchań konkursowych oraz koncertu laureatów.
 9. Oceny uczestników Konkursu dokona Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej.
 10. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne.
 11. Rozdziału ewentualnych nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów, dokona Jury.
 12. Poziom uczestników Konkursu, w każdym etapie oceniany jest w skali od 10 do 25 punktów.
 13. Decyzje Jury są ostateczne.
 14. Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się do:
  • II etapu w Kategorii Młodzieżowej
  • III etapu w Kategorii Otwartej
   otrzymają Dyplom Finalisty Konkursu.
 15. Uczestnik uzyska tytuł Laureata Konkursu, jeżeli:
  • w II etapie Kategorii Młodzieżowej
  • w III etapie Kategorii Otwartej
   uzyska ocenę w przedziale 21-25 punktów.
 16. Laureat konkursu otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną), art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych) lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).
 17. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne oraz Dyplomy Laureatów.
 18. Laureaci zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w uroczystym koncercie organizowanym na zakończenie Konkursu.
 19. Zgłoszenia i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych należy przesłać do dnia 31 października 2021 r. na specjalnym formularzu dołączonym do niniejszego regulaminu, na adres szkoły:
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
  im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
  ul. Sosnowa 9
  93 – 102 Łódź
  Opłata wpisowa w wysokości 120 PLN obowiązuje dla kategorii otwartej.
  Uczestnicy kategorii młodzieżowej są zwolnieni z niniejszej opłaty.
  Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto szkoły: 68 1010 1371 0018 1813 9134 0000.
 20. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: sekretariat szkoły oraz kierownik artystyczny – Marek Medyński tel. 605-222-792
  e-mail: m.medynski@wp.pl
  strona internetowa szkoły http://www.muzyczna-sosnowa.pl

 

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ojej!

Zauważyliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Tymczasem może ona funkcjonować między innymi dzięki reklamodawcom. Staramy się, żeby reklamy nie były denerwujące i nachalne oraz by nie utrudniały korzystania z serwisu. Wyłącz proszę blokowanie reklam na stronach Konkursu Waltorniowego im. Edwina Golnika. Dziękujemy.

ZamknijOdśwież
Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro